top of page

Політика щодо обробки персональних даних

Загальні положення

Ця Політика конфіденційності містить загальну інформацію про використання (обробку) компанією SKY GROUP Rasim Gasanov (далі – Оператор).
Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://twojtruck.com.

Підставою всіх прав суб'єктів даних та принципів їх опрацювання є вказаний нижче Загальний регламент GDPR.
Контактна інформація:

Докомпанія SKY GROUP Rasim Gasanov, адреса реєстрації: ul. CHEŁMŻYŃSKA 180A/109, 04-464 WARSZAWA, ІПН [NIP]: 1251691232, код Regon 382809731

Контактні дані інспектора захисту даних компанії SKY GROUP Rasim Gasanov:

E-mail: info@twojtruck.com

Адреса: SKY GROUP Rasim Gasanov, ul. CHEŁMŻYŃSKA 180A/109, 04-464 WARSZAWA

Законодавчі акти щодо захисту персональних даних

Політика конфіденційності стосується положення про захист персональних даних:
Закон «Про захист персональних даних» від 29 серпня 1997 р. (Законодавчий вісник за 2016 рік, поз. 922) (діє до 25.05.2018 р.)
Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року «Про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про відміну Директиви 95/46/ЄС» (загальний регламент про захист даних ) (Офіційний журнал ЄС L № 119, с. 1) - також названий GDPR (діє з 25.05.2018 р. спільно з національними законодавчими актами)

Правила обробки ваших персональних даних

Ми цінуємо довіру, яку нам надали Користувачі. В рамках обробки персональних даних Користувачів ми надаємо великого значення тому факту, щоб ці дані оброблялися безпечним, надійним, законним та зрозумілим для Користувача способом.
Нижче наведено основні принципи, які ми дотримуємося:

 • Ми збираємо персональні дані лише в мінімальному обсязі, необхідному для досягнення цілей, для яких вони призначені.

 • Цілі збору персональних даних Користувачів чітко визначені і ґрунтуються на правових положеннях - ми не обробляємо дані способом, що не відповідає цим цілям.

 • Ми дбаємо про актуальність та правильність персональних даних Користувачів та негайно реагуємо на запити на виправлення або оновлення даних.

 • Ми забезпечуємо користувачам право на доступ до персональних даних та їх виправлення

 • Ми також здійснюємо права Користувачів на видалення особистих даних, відкликання згоди, обмеження обробки, передачу даних, право на відмову від обробки даних, право не наражатись на рішення, засноване виключно на автоматичній обробці даних, включаючи складання профілю.

 • Ми скорочуємо час зберігання персональних даних згідно із законодавчими актами лише до періоду, необхідного для досягнення цілей, для яких вони отримані, за винятком випадків, коли існують події, які можуть продовжити термін зберігання даних.

 • Ми захищаємо персональні дані користувачів від втрати, доступу сторонніх осіб, випадкової втрати або зміни, а також від інших незаконних форм обробки.

Якщо персональні дані передаються іншим суб'єктам, це робиться безпечним, захищеним договором у спосіб та відповідно до чинного законодавства.

Права Користувачів у зв'язку з обробкою персональних даних

Ми реалізуємо права Користувачів, пов'язані з опрацюванням їх персональних даних. Ці права визначені у законодавстві захисту персональних даних, зокрема, GDPR (ст. 16-21).
Користувач має право:

 • Відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час (див. розділ VII нижче)

 • Право на доступ до даних - користувач має право на отримання від нас інформації про те, чи обробляються його персональні дані і яким чином.

 • Право на виправлення застарілих чи неточних персональних даних, а також право на їх доповнення, якщо вони є неповними.

 • Право на відмову від обробки своїх персональних даних, якщо ми обробляємо персональні дані на основі наших законних інтересів (наприклад, аналітика, як докази, для архівних цілей), то у разі відмови користувача нам доведеться припинити обробку його даних, якщо ми не вкажемо на наявність суттєвих, обґрунтованих підстав для обробки, які об'єктивно повинні мати пріоритет над незручностями Користувача або призначатися для виконання/заперечення позовних вимог (наприклад, у судовому розгляді). Користувач також має право на відмову у випадку, якщо обробка відноситься до прямого маркетингу, включаючи складання профілю, заснованого на наших законних інтересах, наприклад, у зв'язку зі складанням профілю на основі файлу cookie. У цьому випадку обробка персональних даних для цієї мети має бути негайно припинена.

 • Право видалення нами персональних даних.  («право бути забутим»)полягає в вимогі користувача до контролера негайно видалити всі персональні дані, що належать до нього.

 • Право на обмеження обробки персональних даних, яке на практиці може полягати у тимчасовому блокуванні доступу операторів даних до даних користувача або передачі даних в іншу систему.

 • Право на передачу даних: користувач має право на одержання копії наданих їм персональних даних, якщо обробка здійснюється на підставі згоди користувача, на підставі договору або в автоматизованому режимі.

 • Право подати скаргу до наглядового органу - Генеральному інспектору захисту персональних даних (пізніше голові Управління захисту персональних даних).

Всі заявки щодо обробки персональних даних, прав Користувача можна надсилати на адресу: info@twojtruck.com, або письмово за адресою SKY GROUP Rasim Gasanov, ul. CHEŁMŻYŃSKA 180A/109, 04-464 WARSZAWA. У разі подання заяви про відкликання згоди див. також розділ 7 нижче.
Ваші запити будуть виконані без невиправданої затримки не пізніше ніж через місяць після отримання. Цей термін може бути продовжений у разі складного характеру запиту або великої кількості запитів ще на два місяці, про що ми повідомимо додатково. Однак, до моменту виконання запиту ви можете отримувати від нас інформацію, від якої відмовилися, відкликаючи свою згоду.

Безпека персональних даних

Ми вживаємо технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від нелегального чи несанкціонованого доступу/використання, а також від випадкового знищення, втрати чи порушення інтегральності. Принцип забезпечення безпеки був основоположним на етапі проектування ІТ-інфраструктури, розробки стандартів та ділової практики. Наші процедури безпеки, зокрема, включають безпеку доступу, систему резервного копіювання, моніторинг, перевірку та обслуговування, управління інцидентами безпеки.
У рамках забезпечення безпеки персональних даних, що обробляються, ми зобов'язуємося враховувати:

 1.  Конфіденційність - захищатимемо дані від випадкового доступу третіх осіб,

 2.  Інтегральність - будемо захищати дані від несанкціонованої зміни,
  Персональні дані користувачів можуть оброблятися третіми особами лише у випадку, якщо цей суб'єкт зобов'язується забезпечити відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки персональних даних, що обробляються, а також для забезпечення їх конфіденційності. Кожен працівник компанії SKY GROUP Rasim Gasanov, має доступ до персональних даних, має відповідні повноваження і зобов'язаний зберігати конфіденційність.

 3.  Доступність - забезпечимо доступ уповноваженим особам до даних користувачів у разі потреби.

Як ми обробляємо ваші дані?

Мета обробки персональних даних Користувача:

 • Надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://twojtruck.com.

 • Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти info@twojtruck.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

 • Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Спосіб збору даних

 • Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://twojtruck.com або надіслані Оператору за допомогою електронної пошти.Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

 • Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

 • Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних та дає згоду вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

Які дані ми можемо опрацьовувати?
Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

 • Прізвище ім'я по батькові.

 • Електронна адреса.

 • IP-адреса.

 • Журнал сервера.

 • Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).

Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
Обробка спеціальних категорій персональних даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя Оператором не здійснюється.

Згода - відгук згоди

У відносинах з Користувачем, а також у рамках послуг, що пропонуються через веб-сайт, Користувачеві може бути запропоновано дати згоду на обробку персональних даних з маркетинговою метою, включаючи електронний маркетинг, і така згода може бути належною правовою основою для обробки нами персональних даних. Згода не потрібна в ситуації, коли це не потрібно в конкретному випадку (хоча обов'язок отримати згоду може виникнути з інших правових положень, наприклад, згоди на телефонний або електронний маркетинг).
Відкликання згоди не пов'язане з будь-якими негативними наслідками чи неприємностями для Користувача. Однак слід враховувати, що відкликання згоди може призвести до неможливості використання таких послуг, як, наприклад, отримання розсилки, запрошень на заходи, для надання яких згідно із законом ми маємо отримати згоду Користувача.
Слід пам'ятати, що відкликання згоди не впливає на законність обробки, що виконується на підставі згоди до відкликання.
Вашу заявку буде розглянуто негайно. Після заповнення заявки ми припинимо обробку ваших даних у маркетингових цілях, у тому числі для отримання маркетингової та комерційної інформації в електронному вигляді та по телефону. Однак, до моменту виконання запиту ви можете отримувати від нас інформацію, від якої відмовилися, відкликаючи свою згоду. Якщо ми маємо дані Користувача для інших цілей (наприклад, реалізація договору, надання послуг, доказів, відшкодування збитків), ми все одно можемо обробляти їх для інших цілей на іншій правовій підставі.

Збереження даних

Ми зберігаємо персональні дані протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, про які був поінформований Користувач. Термін зберігання персональних даних визначається у суворій відповідності до чинного законодавства. Користувач має право отримати від нас інформацію про ймовірну тривалість зберігання своїх персональних даних.

Надання даних іншим суб'єктам

За згодою Користувача, залежно від мети обробки даних та суті вираженої згоди на обробку та передачу, персональні дані Користувача можуть бути передані суб'єктам, зазначеним у згоді.
Ми можемо передавати персональні дані Користувача суб'єктам, які обробляють дані, - компаніям, які надають послуги від нашого імені, яким ми доручаємо операції, що потребують обробки даних, зокрема у сфері ІТ-послуг, маркетингових послуг (включаючи маркетингові агенції).
З точки зору маркетингу одержувачами персональних даних Користувача як суб'єкта, який обробляє персональні дані, можуть бути компанії, що входять до складу фінансової групи Organika або діють за нашим дорученням і від нашого імені.
Ми звертаємо увагу, що якщо одержувачі даних будуть збирати персональні дані від Користувача самостійно та від свого імені, наприклад, пропонувати продукти та послуги своїми власними каналами, тоді вони є самостійними контролерами даних, і в цьому випадку самі несуть відповідальність за обробку таких персональних даних і на них не поширюються умови нашої політики.

Файли cookies

Внаслідок використання Користувачем наших веб-сайтів ми також збираємо дані, що містяться в системних журналах. Ми використовуємо їх в основному для технічних цілей, пов'язаних з адмініструванням наших серверів. Крім того, цю інформацію ми використовуємо для збирання статистичної демографічної інформації. Статистика дозволяє нам насамперед аналізувати використання функціональних можливостей веб-сайтів. У системних журналах збирається інформація про IP-адреси (номер мережного інтерфейсу), однак ці дані не дозволяють нам однозначно ідентифікувати користувача (визначити конкретну фізичну особу, яка використовує комп'ютер або інший пристрій, підключений до Інтернету).
Cookies
Файли cookies - це невеликі текстові файли, що надсилаються порталом і збережені на комп'ютері Користувача (або на іншому пристрої). Ми не використовуємо файли cookies для збору персональних даних, таких як ім'я, прізвище або адресу електронної пошти.
Портал використовує файли cookie для визначення особистих переваг Користувача. Іншими словами, файли cookies, що використовуються веб-сайтами, дозволяють розпізнавати комп'ютер Користувача під час наступного відвідування порталу і призначені тільки для полегшення використання порталу.
Складання профілю
В рамках обробки персональних даних Користувачів ми можемо складати профіль:

 • на основі згоди Користувача - для підбору пропозицій продуктів та послуг, що відповідають потребам даного Користувача (включаючи процеси автоматичної обробки, що складаються з компіляції даних Користувача в рамках наданої згоди, що надходять з різних джерел та присвоєних на цій основі профілю, наслідком чого є підбір та демонстрація Пользователя) реклами чи пропозицій, що відповідають його профілю;

 • без згоди, на підставі наших законних інтересів у сфері оброблених файлів cookies, для адаптації контенту та маркетингових повідомлень, що відображаються на наших веб-сайтах та інших відвідуваних Користувачем веб-сайтах, на основі таких даних, як відвідані веб-сайти та кліки в рамках конкретні функціональні можливості веб-сайтів, дати входу та реєстрації, дані про використання окремих послуг на наших веб-сайтах.

Банерна реклама
Дані, отримані під час відвідування Користувачем наших веб-сайтів, ми використовуємо для відображення так званої банерної реклами (рекламних оголошень). Ця реклама зазвичай використовує файли cookie або пікселі. Наша мета полягає у складанні рекламної пропозиції, яка буде привабливою та корисною для Користувача, тому в рамках банерної реклами Користувач може побачити в першу чергу продукти, які він уже переглядав на нашому веб-сайті, або продукти, аналогічні тим, які він раніше переглядав на інших сторінках (т.з. ретаргетинг). В рамках баннерної реклами ми не використовуємо персональні дані, які можуть вказати безпосередньо на конкретного користувача.

Зміни у Політиці

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цієї політики, що може бути викликано необхідністю адаптації до змін законодавства або застосовних стандартів конфіденційності або розширення нашої пропозиції. У зв'язку з цим ми інформуватимемо вас про будь-які зміни, розміщуючи відповідні повідомлення на наших веб-сайтах.

Авторські права

Всі права на веб-сайт https://twojtruck.com, включаючи всі його графічні елементи, фотографії та макет сторінок веб-сайту та будь-які інші елементи, захищені. А також усі його елементи захищені законом, зокрема, законом «Про авторське право та суміжні права» від 4 лютого 1994 року (зведений текст Законодавчий вісник за 2017 р., поз. 880, з наступними змінами), законом «Про боротьбу з недобросовісною» конкуренцією» від 16 квітня 1993 року (зведений текст Законодавчий вісник за 2018 р., поз. 419) та законом «Про захист баз даних» від 27 липня 2001 р. (Законодавчий вісник за 2001 р. № 128, поз. 1402 з наступним змінами).

Прайс-листи

Прайс-листи та інша інформація, що міститься на сайті https://twojtruck.com, не є офертою. Враховуючи промо-акції, що проводяться, можлива зміна цін на пропоновані товари, представлені на сторінках і в прайс-листах.

bottom of page